Bezpečnosť a záloha dát

Bezpečnosť

Ochrana vašich dát pred zneužitím, stratou, odcudzením či poškodením je našou hlavnou prioritou. Na prevádzku služby nepretržite dohliadame a TopFaktúru tiež pravidelne testujeme s cieľom odhaliť prípadné nedostatky v zabezpečení. Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste a zo všetkého najviac si vážime vašej dôvery.
SSL šifrovanie: všetky informácie, prenášané medzi vaším počítačom a servermi služby TopFaktúra, chránime proti potenciálnym hrozbám SSL šifrovaním. Jedná sa o rovnaký typ zabezpečenia, akým chráni dáta aj vaša banka.
Firewall: všetky dáta bezpečne ukladáme za najmodernejšie firewally, ktoré vás vo dne v noci chránia pred hrozbami hackerských útokov z internetu.

Zálohovanie a dostupnosť dát

Paralelne bežiace servery: Z dôvodu dostupnosti beží vždy minimálne na dvoch paralelných serveroch. Pri náraste záťaže je TopFaktúra schopná navýšiť počet serverov pre lepší a stabilnejší beh.
Zálohovanie dát: jedenkrát denne sa všetky dáta automaticky zálohujú na záložné médiá.